Гетсиманија

( Из  бележака: КОНФИТЕОР УМЕТНИКА, 1) (Из књиге, штампане у симболичном броју примерака, зване Метла дрвене Марије, 1 -2, Београд: мобаров институт: ЗАВЕТИНЕ, 2002) _______________________________________          …. Претресам фијоке радног стола. Сусрећем се са многим почецима, давним, запостављеним… Четрдесет и осма ми је. Напишем ли да су спуштене све рампе, и она најглавнија, пред […]