УСПОМЕНЕ НА ТИРАНИЈУ МЕДИОКРИТЕТА

Да ли том улицом пролази и поезија с краја столећа? Сва?

Ако ћемо бити поштени, а то значи истинити, лиричност, лиризам, први ступањ поезије, кретао се неким другим улицама и уличицама.

Када је реч о српској култури и поезији 20. века у целини, нећемо тврдити да су све те улице биле слепи сокаци, ћорсокаци. Није велики број српских песника који су се запутили према другом и трећем ступњу поезије – према Улици Голготској б. б. То одређује ранг. Песнички.
Како схватити ту песму? Дословно и у преносном смислу.

Она је израз једног несумњивог искуства, колико егзистенцијалног, толико и духовног. Та песма даје једну „сцену“, новобиблијску, симболичну, универзалну; њен предмет је Истина, Распета Истина, јер Истина је „распета“ баш у тој улици : Голготској б. б.

Песма „Улица Голготска б. б.“ сасвим одговара опису „наших“ „изразито модерних“ (који је Винавер пред крај свога живота упутио М. Павловићу и В. Попи).