На четврти поглед

Сачувај боже тзв. савремену српску литературу од тзв. ученика идеализованог покојног Зорана Мишића! Сачувај боже тзв. савремену српску литературу од ма ког иделизованог послератног књижевног критичара произишлог из комитетско-партијског или Глигорићевог шињела!