Zoran M. Mandić

Odlazak pravih pesnika Nema više lakoće  u pesničkom govoru Ni sporazumevanja sa teškim rečima koje pesnici uzimaju iz drugih knjiga koje sve više smanjuju vidljivost ideje potrebu slike U zakrčenim ulicama novih lica jedan na drugog naleću Hajdeger i Herderlin dok sasvim mirno tonem u jednoj od slušaonica Niče recituje svoje ditirambe Ko sve nije […]