Dr Boško Tomašević u članku Pamflet o pamfletu

Ispiranje zlata u Peku na drevni način Tomaševićeva  argumentacija   »SRPSKA KNJIŽEVNA KRITIKA JE, SUDEĆI PO NJENOJ UOBIČAJENOJ PRAKSI, JEDNA POSVE NEMORALNA KRITIKA, JEDAN NEMORALAN ESNAF, DVORAC ZAPOSEDNUT OD PODLACA” …..     …… USLIKANA TAUTOLOGIJA Evo prve pamfletske karakteristike. U našoj fototeci nalaze se, ne slučajno, dve fotografije jednog kritičara, oba puta u društvu sa […]