Преко Пека

Између стабала на трен затитрају као одблесци огледала речног, као кристали леда, титраји листова, светлосна чуда и сјај вечног. (Лакомица виђена с друге обале Пека.) Тај сјај је гушћи од саћа пуног меда. Ливада зрачи. Зрачи: багрем, дудови, клека, трешње, вишње, врбе, брестови, караманке. Небо се огледа у виру дубоком, зеленом. Миришу шљиве илињаче и […]