Записи о поезији Александра Лукића у ЛМС

ЛМС. Свеска за септембар 2011. СЛАВКО ГОРДИЋ       С ПЕСНИЦИМА, ОПЕТ  Одлучивши се да опет, као у неким ран ијим годинама, за привилеговану тему дневничких запис а узмеш нову песничку лектиру, не бележиш најпре околности и разлоге који те наводе на такву одлуку, већ оне који те од ње одв раћају. Чему поезија у […]